Hoşgeldiniz  

SİYON YILANI (İSRAİL STRATEJİLERİ) SİYON YILANI…

HASAN MİROĞLU | 20 Aralık 2021 | Köşe Yazıları


HASAN MİROĞLU
batmanguncelgazetesi@hotmail.com.tr

İsrael bilginlerinin üçüncü dersinde, Yahudilerin dünya hâkimiyetine doğru ilerleyişleri bir yılan resmi ile tasvir edilmiş bulunmaktadır. Serge Nilus’un kitabının, Amerikan ve Alman baskılarında mevcut olmayan son kısmında, Avrupa devletlerini bir çember içine aldığı zaman sonuna kadar zafere ulaşacağı iddia edilen Yahudi kudret ve satvetinin sembolü hakkında çok garip bilgiler verilmektedir. Yahudi geleneklerine bakılacak olursa, bu keramet Hz. Süleyman zamanına dayanmaktadır.

Yılanın başı Yahudi önderlerini ve mahremlerini temsil etmektedir. Bu baş milletlerin her birinin kalbine girerek, onların ahlakını ifsat edecektir. Bu yılan rivayete göre, Siyon’un merkezinden yani Kudüs’ten hareketle, zafer turunu tamamladıktan sonra, tekrar Kudüs’e dönecektir.

Siyonistler çok uzun zamandan beri bu yolun kat edeceği yolu gösteren haritayı çizmiş bulunuyorlardı. Bu haritada kat edilen veya edilecek olan yerler ve mesafeler işaretlenmişti. İlk menzil gereğince yılan MİLATTAN 429 sene evvel Perikles’in YUNANİSTAN’ına vardı. OGÜST’ün saltanat devrinde ve İsa’nın doğuşundan biraz evvel de yılanın başı ROMA’ya girmiş bulunuyordu. Madrid Şarl-Ken zamanında, PARİS, 14. Louis tahtan düştüğünde , LONDRA, Napoleon’un sukutunda BERLİN, 1871 senesinde VERSAİLLES MUAHEDESİ’nden sonra PETERSBURG 1881 onun girişine şahit olmuşlardır. Kayda şayandır ki; bu yılanın salyasının izlerini bıraktığı bütün devletler, siyasi ve sosyal buhranlarla temellerine kadar sarsılmışlardır.

Haritada ok işaretiyle gösterilen son menziller şunlardır (o dönem için)

MOSKOVA

KİEW

ODESA

İSTANBUL

Ve nihayet meşum yolculuğun hareket ve münteha noktası olan KUDÜS!..

Merhum Araştırmacı -Yazar Ziya UYGUR, “Inkılaplar –İhtilaller ve SİYONİZM” isimli her memleket evladının okuması gereken eserinde bugün BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ (aslı BÜYÜK İSRAEL PROJESİ’DİR) adıyla modalaştırılan dünyanın globalleşme-küreselleşme öyküsünün temelini bu şekilde Türk kamuoyuna duyuruyor.

Burada dikkat etmişseniz hareket tarihleri M.Ö. 429. Yani o günden bu yana sistemli bir hareket planı içinde. Binlerce yıldır sinsice sürdürülen ve yerine getirilmesi gereken ahdin finalindeyiz. Bu final 2008 mi yoksa çokça lafzı edilen 2012 mi?! Ne dersiniz?..

Şimdi yavaş yavaş konuyu daha da ısıtalım isterseniz…

Yukarıda merhum Ziya Uygur’un vurguladığı ‘’Milatta 429 sene evvel Perikles’in Yunanistan’ına vardı’’ cümlesi dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani yılanın ilk hareket noktası YUNANİSTAN(!) kısmına. Ne tesadüf ki bugün Türkiye yine bu isim altındaki devlet tarafından içmizdeki ifsad yuvası FENER RUM PATRİKHANESİ eliyle çözülmeye çalışılıyor!..

Öyleyse bizde bu çözme çalışmalarına değinelim…

Evet, yeni plan Ayasofya’nın Kilise yapılması. Artık kendilerini buna hazır hissediyorlar. Ekümeniklik, papaz okulları, vakıf araziler derken şimdi de AYASOFYA’yı bizden istiyorlar. Yarın Sultanahmet, Süleymaniye Camileri ile ilgili planlarını da yüzümüze karşı açık açık söyleyecekler. Zaten Sultanahmet Camisi ile ilgili planlarını Robert Koleji’nin mahdumu Boğaziçi Üniversitesi’nde gizlice yapılan toplantılarda ‘’Hipodrom’’ olarak kararlaştırmadılar mı?.. Mimarları projeleri hazırladı bile… Bakınız Siyon yılanı tarih içersinde nasıl bir yol izlemiş:

Siyon Yılanı mazide;

YUNANİSTAN (ESKİ HELEN UYGARLIĞI)

ROMA

PARİS

LONDRA

BERLİN

PETERSBURG’a

Yakın tarihte ise:

MOSKOVA

KİEW

ODESA

İSTANBUL

1947 İsrail Devleti’nin kurulmasıyla KUDÜS’e girdi…

Şimdi bu yılanın başı Kudüs’te kuyruğu ise İstanbul’da. Isırdığı an dünya hâkimiyetini ilan edecektir ki her şey bu günlerde bunun için…

Haa unutmadan yılanın başı her zaman rabbi sınıfından hahamlarını onlara birebir bağlı liderlerini, zenginlerini kısaca nüfuzlularını simgeler bunu bilesiniz. Eğer bir gün ısırılırsanız muhataplarınızın kim olduğunu ve sıkletlerini biliniz diye söyledim(!)

İSTANBUL NİYE BU KADAR ÖNEMLİ?..

Vatanımız, aziz yurdumuz Türkiye’de ve bilhassa güzel İstanbul’umuzda kümelenmiş bulunan Yahudi cemaati, dünyanın en güçlü ve iktisadi sosyal etkileri büyük topluluklarından biridir. New York, Londra, İstanbul ve Kudüs dörtlüsü Yahudi Emperyalizminin hareket ve ana noktalarıdır. Bu dörtlü Siyonizm faaliyetlerine yön vermekte, beynelmilel çalışmaları murakabesi altında bulundurmaktadır.

Dünya politikasının kalbi Newyork’ta , altın borsası Londra’da, petrol bölgelerine açılan kapılar ve İslam ülkelerine giden yollar İstanbul’da noktalanmaktadır.

Newyork, Londra, İstanbul üçgeni eşittir KUDÜS ZİRVESİNİ meydana getirmektedir. Newyork Yahudi cemaati Amerika Birleşik Devletleri’nin mali ve siyasi gücü büyük topluluklarındandır… Newyork’ta karargâh kurmuş bulunan Yahudiler, Amerika’nın diğer sanayi ve ticaret merkezlerinde bulunan şirket ve işletmelerin sermaye ve idarelerine hâkimdirler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bölgesel ve beynelmilel cemiyetlerin faaliyetleri, siyasi ve sosyal ve ekonomik yönüyle Newyork Yahudileri tarafından yürütülüyor. 500 binden fazla Yahudinin yaşadığı Amerika’nın en büyük sanayi merkezlerinden birisi olan Şikago’da beynelmilel cemiyetlerin faaliyetleri organize edilir. Şikago Yahudi Cemaati Newyork Yahudi Cemaati’nin murakabesi altındadır.

İngiltere Yahudi karargâhını dünya altın merkezinde bulunduran Londra’da kurmuştur. Türkiyemiz’de olduğu gibi Londra’da işyerlerinde sanayi bölgelerine ve altın borsasının merkezine Londra Yahudi cemaati hâkimdir. Londra’nın iş bölgeleri Yahudiler tarafından bloke edilmiştir.

Her yerde olduğu gibi İngiltere’de siyasi ve iktisadi etkileri büyük olan Yahudiler her siyasi ve ekonomik kararla da ağırlıklarını koymakla, mevcudiyetlerini hissettirmektedirler.

Yahudi şirketlerin idari meclisi azalarına tanınmış İngiliz Politika adamları getirilmekte ve iktidar nezdinde Yahudi nüfuzunun etkilerini devamı sağlanmaktadır. İçimizdeki Yahudiler de aynı oyunu oynamış bulunmaktadır.

Dünya’da başka bir insanın kalbiyle yaşayan ilk insanda, Yahudi olmuştur. Siyah ırkı hor görenlerden bir tanesi ve beyazlar safında bulunan bu şahıs ne hazin bir tecellidir ki; zenci bir gencin kalbiyle hayatta ve yaşamaktadır.

Dünyanın neresine gederseniz gidin karşınıza Emperyalist bir Yahudi Kolonisi çıkacaktır.

YAHUDİ KAREASI…

NEWYORK, LONDRA ikilisinden sonra İSTANBUL, KUDÜS ikilisi Yahudi Kareasını tamamlamaktadır…

İSTANBUL YAHUDİ CEMATİNİN

DÜNYADAKİ MEVKİİ…

Newyork ve Londra ikilisine, İstanbul Yahudi Cemaati katılarak KUDÜS ZİRVESİ meydana gelmektedir.

Siyonizm faaliyetlerinin Newyork, Londra ve Kudüs’le beraber dört merkez noktasından biri olan İstanbul Yahudi Cemaati ülkemizde Siyonist faaliyetlerin ve emperyalist sömürücülüğün öncülüğünü ve fiiliyatçılığını yapmaktadır.

Siyonizm’in ve faaliyetlerinin dördüncü merkez noktası niteliğinde İstanbul Yahudi Cemaati’nin dünya Yahudiliği arasında mümtaz bir mevkii vardır. İstanbul Musevi Cemaati’nin dünyadaki mevkii büyüktür.

Birinci Dünya Harbi’ni tezgâha koyarak, milletleri ıstıraplara gark etmiş bulunan Yahudi topluluğun ANA HEDEFİNE VASIL OLMASI İÇİN Türkiye’de ikamet eden Yahudiler bizzat kararları uygulatıcı fiiliyatçı olarak dünya Siyonizm hareketine katılmışlar ve dünya Yahudi Cemaati içinde bugünkü mevkilerine elde etmişlerdir.

Filistin’de bir devlet kurmak ideali, o tarihlerde İmparatorluğumuz içinde bir azınlık tebaa olarak yaşayan Yahudileri ön safa çıkarmış ve bu ön safta yer almak günümüzde de mevcudiyetini devam ettirmiştir.

İsrail devletinin mukaddes topraklar üzerinde kurulması, bu topluluğun İsrail’e göç etmesi arzusunu kamçılamış, fakat gerek İsrail ve gerekse İstanbul Yahudi cemaati idarecilerinin sıkı baskısı bu göçü önlemiş ve bu cemaatin kuvvet unsuru olarak Türkiye’de kalması sağlanmıştır.

DEHŞET VERİCİ BİR MEKTUP

İstanbul’daki cemaat liderinin Fransa’daki Yahudilere hitap eden 1489 senesine ait bir mektubunda şunlar özetleniyor:

  1. a) Yahudiler mecbur kalırsa Musa’nın kanununu ruhen muhafaza etmek kaydıyla Hıristiyan olabilirler.
  2. b) Servetleri yağma edilirse, Yahudiler çocuklarını tüccar yapmalı ki Hıristiyanları soysunlar.
  3. c) Yahudi’nin hayatına kastedilirse, doktor, eczacı olmaya gayret sarf edilmeli ki bu şekilde Hıristiyanları dikkati çekmeyecek şekilde öldürme fırsatı bulabilsinler.
  4. d) Sinagogları tahrip edilirse, çocuklar rahip ve memur yapılmalı ki, Hıristiyan kiliselerini tahrip etsinler.
  5. e) … Yahudi çocukları avukat ve noter yapılmalı ki, devletin işlerine iştirak edip Hıristiyanları tahakküm altına alabilsinler, dünyanın sahipleri olup…

 

 

42 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

© 2017 Batman Güncel Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.